Glossary

Łatwość nauki

Zdolność oprogramowania do wspierania użytkownika w procesie nauki użycia. [ISO 9126]

Patrz także użyteczność.

Learnability
The capability of the software product to enable the user to learn its application. [ISO 9126]

See also usability.