Glossary

Debagowanie

Proces wyszukiwania, analizowania i usuwania przyczyn awarii oprogramowania.

Debugging
The process of finding, analyzing and removing the causes of failures in software.