Glossary

Dane testowe

Dane, które istnieją (przykładowo w bazie danych) przed wykonaniem testu, i które mają wpływ na testowany moduł lub system, lub na które wywiera wpływ testowany moduł lub system.

Test data
Data that exists (for example, in a database) before a test is executed, and that affects or is affected by the component or system under test.