Złoty

Quiz zawiera pytania z materiału udostępnionego przez Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych (SJSI): „Nowe pytania publiczne ISTQB FL od SJSI” (wersja 1.0 opublikowana na stronie SJSI w dniu 12 października 2017 r.).

W każdym pytaniu możesz sprawdzić prawidłową odpowiedź oraz zapoznać się z uzasadnieniem (uzasadnienia odpowiedzi pochodzą z ww. materiału udostępnionego przez SJSI).

Kolejność pytań w quizie jest zgodna z zawartością ww. materiału.

Przypisanie pytań do kategorii jest mojego autorstwa.

Kolejność odpowiedzi w pytaniach jest losowa (przy każdym uruchomieniu quizu odpowiedzi mogą być ułożone w innej kolejności).

W każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

Sprawdź swoją wiedzę w innych quizach