Glossary

Zużycie zasobów

Zdolność oprogramowania do wykorzystania odpowiedniej ilości i typu zasobów np. ilości pamięci głównej i dodatkowej wykorzystywanej przez program oraz rozmiaru plików tymczasowych podczas działania oprogramowania w ustalonych warunkach. [wg ISO 9126]

Patrz także efektywność.

Resource utilization
The capability of the software product to use appropriate amounts and types of resources, for example the amounts of main and secondary memory used by the program and the sizes of required temporary or overflow files, when the software performs its function under stated conditions. [After ISO 9126]

See also efficiency.