Glossary

Zrozumiałość

Zdolność oprogramowania do umożliwienia użytkownikowi zrozumienia czy jest ono odpowiednie i jak może być użyte do realizacji określonych zadań. [ISO 9126]

Patrz także użyteczność.

Understandability
The capability of the software product to enable the user to understand whether the software is suitable, and how it can be used for particular tasks and conditions of use. [ISO 9126]

See also usability.