Glossary

Użyteczność

Zdolność oprogramowania do bycia używanym, zrozumiałym, łatwym w nauce i atrakcyjnym dla użytkownika, gdy oprogramowanie to jest używane w określonych warunkach. [ISO 9126]

Usability
The capability of the software to be understood, learned, used and attractive to the user when used under specified conditions. [ISO 9126]