Glossary

Tolerowanie usterek

Zdolność oprogramowania do utrzymania określonego poziomu wydajności w przypadku występowania usterek (defektów) lub naruszenia jego interfejsów. [ISO 9126]

Patrz także niezawodność, odporność.

Fault tolerance
The capability of the software product to maintain a specified level of performance in cases of software faults (defects) or of infringement of its specified interface. [ISO 9126]

See also reliability, robustness.