Glossary

Testowanie zstępujące

Podejście przyrostowe do testowania integracyjnego, w którym jako pierwszy testowany jest moduł na górze hierarchii, a moduły niższych rzędów są symulowane przez zaślepki. Przetestowane moduły są później używane do testowania modułów niższych rzędów. Taki proces jest powtarzany, aż zostaną przetestowane moduły leżące najniżej w hierarchii.

Patrz także testowanie integracyjne.

Top-down testing
An incremental approach to integration testing where the component at the top of the component hierarchy is tested first, with lower level components being simulated by stubs. Tested components are then used to test lower level components. The process is repeated until the lowest level components have been tested.

See also integration testing.