Glossary

Testowanie wstępujące

Podejście przyrostowe do testowania integracyjnego, które polega na testowaniu modułów najniższego poziomu jako pierwszych, co ułatwia testowanie modułów wyższych poziomów. Proces ten jest powtarzany dopóki moduł na szczycie hierarchii nie zostanie przetestowany.

Patrz także testowanie integracyjne.

Bottom-up testing
An incremental approach to integration testing where the lowest level components are tested first, and then used to facilitate the testing of higher level components. This process is repeated until the component at the top of the hierarchy is tested.

See also integration testing.