Glossary

Testowanie wielkiego wybuchu

Podejście do testowania integracyjnego, w którym elementy oprogramowania i/lub elementy sprzętu są łączone w moduł lub cały system jednocześnie, zamiast stopniowo. [wg IEEE 610]

Patrz także testowanie integracyjne.

Big-bang testing
An integration testing approach in which software elements, hardware elements, or both are combined all at once into a component or an overall system, rather than in stages. [After IEEE 610]

See also integration testing.