Glossary

Testowanie integracji sprzęt – oprogramowanie

Testowanie wykonywane by pokazać defekty w interfejsach i współdziałaniu pomiędzy sprzętem i oprogramowaniem.

Patrz także testowanie integracyjne.

Hardware-software integration testing
Testing performed to expose defects in the interfaces and interaction between hardware and software components.

See also integration testing.