Glossary

Testowanie akceptacyjne

Testowanie formalne przeprowadzane w celu umożliwienia użytkownikowi, klientowi lub innemu uprawnionemu podmiotowi ustalenia, czy zaakceptować system lub moduł. [wg IEEE 610]

Acceptance testing
Formal testing with respect to user needs, requirements and business processes conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customer or other authorized entity to determine whether or not to accept the system [after IEEE 610]