Glossary

Testowalność

Właściwość oprogramowania umożliwiająca testowanie go po zmianach. [ISO 9126]

Patrz pielęgnowalność

Testability
The capability of the software product to enable modified software to be tested. [ISO 9126]

See also maintainability.