Glossary

Środowisko testowe

Środowisko, w skład którego wchodzi sprzęt, wyposażenie, symulatory, oprogramowanie oraz inne elementy wspierające, potrzebne do wykonania testu. [wg IEEE 610]

Test environment
An environment containing hardware, instrumentation, simulators, software tools, and other support elements needed to conduct a test. [After IEEE 610]