Glossary

Specyfikacja projektu testów

Dokument specyfikujący warunki testowe (elementy pokrycia) dla elementu testowego, szczegółowe podejście do testów oraz identyfikujący powiązane przypadki testowe wysokiego poziomu. [wg IEEE 829].

Patrz także specyfikacja testów.

Test design specification
A document specifying the test conditions (coverage items) for a test item, the detailed test approach and identifying the associated high level test cases. [After IEEE 829]

See also test specification.