Glossary

Przypadek użycia

Ciąg transakcji w dialogu pomiędzy użytkownikiem a systemem z namacalnym rezultatem.

Use case
A sequence of transactions in a dialogue between a user and the system with a tangible result.