Glossary

Przenaszalność

Łatwość z jaką oprogramowanie może być przeniesione z jednego środowiska sprzętowego lub programowego do innego środowiska. [ISO 9126]

Portability
The ease with which the software product can be transferred from one hardware or software environment to another. [ISO 9126]