Glossary

Przedmiot testów

Moduł lub system podlegający testowaniu.

Patrz także element testowy.

Test object
The component or system to be tested.

See also test item.