Glossary

Pokrycie instrukcji kodu

Odsetek instrukcji wykonywalnych, które zostały przetestowane przez zestaw testowy.

Statement coverage
The percentage of executable statements that have been exercised by a test suite.