Glossary

Pokrycie decyzji

Odsetek możliwych wyników decyzji, które zostały przetestowane przez zestaw testowy. 100% pokrycia decyzji jest równoważny 100% pokrycia gałęzi oraz implikuje 100% pokrycia instrukcji.

Decision coverage
The percentage of decision outcomes that have been exercised by a test suite. 100% decision coverage implies both 100% branch coverage and 100% statement coverage.