Glossary

Niezawodność

Zdolność oprogramowania do wykonywania wymaganych funkcji w określonych warunkach przez określony czas lub dla określonej liczby operacji. [ISO 9126]

Reliability
The ability of the software product to perform its required functions under stated conditions for a specified period of time, or for a specified number of operations. [ISO 9126]