Glossary

Kryterium wyjścia

Zbiór ogólnych i specyficznych warunków, uzgodnionych z udziałowcami, których spełnienie jest wymagane do oficjalnego zakończenia procesu.

Celem kryterium wyjścia jest ochrona przed uznaniem zadania za ukończone w przypadku, gdy jakieś jego elementy nie są jeszcze w pełni wykonane.

Kryteria wyjścia są stosowane jako argument przeciwko zakończeniu testów oraz do planowania, kiedy można to zrobić. [wg Gilba i Graham]

Exit criteria
The set of generic and specific conditions, agreed upon with the stakeholders, for permitting a process to be officially completed.

The purpose of exit criteria is to prevent a task from being considered completed when there are still outstanding parts of the task which have not been finished.

Exit criteria are used to report against and to plan when to stop testing. [After Gilb and Graham]