Glossary

Instalowalność

Zdolność oprogramowania do bycia zainstalowanym w wyspecyfikowanym środowisku [ISO 9126].

Patrz także przenaszalność.

Installability
The capability of the software product to be installed in a specified environment [ISO 9126].

See also portability.