Glossary

Efektywność

(1) Zdolność oprogramowania do zapewnienia odpowiedniego poziomu wydajności, relatywnie do ilości zużytych zasobów, w określonych warunkach. [ISO 9126]

(2) Zdolność procesu do tworzenia zamierzonych wyników w zależności od ilości użytych zasobów.

Efficiency
(1) The capability of the software product to provide appropriate performance, relative to the amount of resources used under stated conditions. [ISO 9126]

(2) The capability of a process to produce the intended outcome, relative to the amount of resources used