Glossary

Dopasowanie

Zdolność oprogramowania do dostarczenia odpowiedniego zestawu funkcji dla określonych zadań i celów użytkownika. ISO 9126]

Patrz także funkcjonalność.

Suitability
The capability of the software product to provide an appropriate set of functions for specified tasks and user objectives. [ISO 9126]

See also functionality.