Glossary

Dokładność

Zdolność oprogramowania do zapewnienia właściwych lub uzgodnionych rezultatów lub efektów z wymaganym poziomem precyzji. [ISO 9126]

Patrz także testowanie funkcjonalne.

Accuracy
The capability of the software product to provide the right or agreed results or effects with the needed degree of precision [ISO 9126].

See also functional testing