Glossary

Dojrzałość

(1) Zdolność utrzymania przez organizację skuteczności oraz efektywności w realizowanych przez nią procesach i stosowanych praktykach.

Patrz także zintegrowany model dojrzałości organizacyjnej – Capability Maturity Model Integration, zintegrowany model dojrzałości testów – Test Maturity Model integration

(2) Zdolność oprogramowania do uniknięcia awarii jako rezultatu defektów. [ISO 9126]

Patrz także niezawodność.

Maturity

(1) The capability of an organization with respect to the effectiveness and efficiency of its processes and work practices.

See also: Capability Maturity Model Integration, Test Maturity Model integration.

(2) The capability of the software product to avoid failure as a result of defects in the software. [ISO 9126]

See also reliability.