Glossary

Błąd

Działanie człowieka powodujące powstanie nieprawidłowego rezultatu. [wg IEEE 610]

Error
A human action that produces an incorrect result. [After IEEE 610]