Glossary

Atrakcyjność

Zdolność oprogramowania do bycia atrakcyjnym dla użytkownika. [ISO 9126]

Patrz także: użyteczność.

Attractiveness
The capability of the software product to be attractive to the user. [ISO 9126]

See also usability.